Energie prijsvergelijkers in Nederland
Vroeger had iedereen in Nederland een vaste regionale energieleverancier, zoals Nuon, Essent of Eneco. Maar sinds 2001 is de energiemarkt is geliberaliseerd. Consumenten kunnen vanaf dat jaar vrijelijk wisselen van stroom- en gasleverancier.
Sinds die tijd is een enorme concurrentie losgebarsten: leveranciers vechten om de gunst van de klant, onder andere met de ‘soort’ stroom (groen, dondergroen of grijs), betere service, apps, maar vooral natuurlijk met prijs.
Overstappers in de Nederlandse energiemarkt 2009 – 2019
De Nederlandse energiemarkt
Inmiddels stappen ieder jaar meer dan anderhalf miljoen huishoudens over (20%). De Nederlandse energiemarkt behoort daarmee tot de meest concurrerende en dynamische van de EU.
Meer dan 90% van de overstappers stapt over met stroom én gas naar dezelfde leverancier. Dat is geen verplichting maar wel gemakkelijk voor zowel de klant als de leverancier. Zo’n 5% van de huishoudens heeft geen gas maar is aangesloten op een warmtenet. Door het besluit van de regering om ‘van het gas af’ te gaan zal dat aandeel de komende jaren langzaam toenemen. Met een aansluiting op een warmtenet kan men niet overstappen en zit een gezin weer vast aan een regionale leverancier.
Bij de opening van de markt zijn ook de prijsvergelijkers ontstaan: op basis van postcode, huisnummer en geschat verbruik geven ze een overzicht van de beste aanbiedingen. De bekendste prijsvergelijkers zijn Gaslicht, Independer, Overstappen en Pricewise.
Deze bedrijven doen dit natuurlijk niet voor niets: voor iedere overstapper ontvangen ze een vergoeding (doorgaans zo’n € 40) van de leverancier die de gelukkige is.